Të dhënat e Kerkimit Shkencor

Departamentet janë strukturat mbështetëse të organizimit mësimor dhe kërkimor të universiteteve. Në këtë perspektivë u krijua në, Shërbimi i monitorimit dhe të Dhënave të Kerkimit Shkencor, sistem i cili është i ngarkuar për vlerësimin e brendshëm të funksionimit të strukturave të departamenteve, ndër të tjera, të veprimeve vjetore dhe tre-vjeçare në mbështetje të kërkimeve. Shërbimi është i strukturuar dhe është i vendosur në një regjistër dhe një katalog i të gjithë prodhimit shkencor të Universitetit.

 

Shko në faqen e internetit

na ndiqni në

I  F  F  Y