Strukturat e Kërkimit Shkencor

 

Aktivitetet kërkimore zhvillohen në brendësi të strukturave të veçanta, të cilat dallohen për mënyra të ndryshme të operimit dhe qëllimit.

 

- Departamentet (strukturat organizative që nxisin dhe koordinojnë aktivitetet kërkimore)

 

- Qendrat e kerkimit shkencore (qendrat e lidhura me projektet që përfshijnë kompetenca të më shumë Departamenteve ose Universiteteve)

na ndiqni në

I  F  F  Y