Doktoratura

Doktoratura është një diplomë pasuniversitare, që korrespondon me nivelin e tretë të arsimit të lartë, që synon sigurimin e një sfondi të avancuar në kërkimin shkencor në sektorin që ai i referohet, dhe ka si qëllimi kryesor për të zhvilluar autonomi në kërkimin shkencor thelbësore për ata që duan të ndërmarrin një hulumtim profesional, akademik dhe jo akademik.

Nje doktoraturë nuk duhet të ketë më pak se tre vjet, kanë një Bord Akademik të tyre dhe një Koordinator dhe janë të organizuar në brendësi të shkollave doktorale.

 

Pranimi në kurset e doktoraturës  bëhet nëpërmjet një konkursi të hapur.

 

Konkurse pranimi

 

 

KONTAKT

na ndiqni në

I  F  F  Y