Provimet e Shtetit

Kualifikimi profesional arrihet si rezultat i mbrojtjes së Provimeve të Shtetit në të cilin pranohen ata që kanë fituar në një universitet ose një Institut Shkencor diplomën përkatëse. Universiteti i Dytë i Napolit është seli për provimet shtetërore për certifikimin në profesionet e:

  • Arkitekt, Arkitekt Jr., Konservator, Arkitekt Peisazhi, Projektues dhe Projektues jr;
  • Biolog dhe Biolog jr;
  • Kontabilist i Certifikuar Publik;
  • Inxhinier dhe Inxhinier jr;
  • Mjek-Kirurg;
  • Dentist;
  • Psikolog, Doktor i teknikave psikologjike për shërbimet ndaj personit dhe komunitetit, dhe Doktor i teknikave psikologjike për kontekste sociale organizative dhe të punës.

Mbrojtja e Provimit të Shtetit është një parakusht për regjistrim në listat profesionale.

 

Më poshtë mund të gjeni njoftime dhe informacion mbi programet e provimeve, datat dhe vendet e provimeve, rezultatet.

 

na ndiqni në

I  F  Y