Mundësi

 • Orientime

Nga zgjedhja e universitetit deri në mbarim të diplomimit Universiteti i Dytë i Napolit ju ofron studentëve të tij shumë shërbime me qëllimin për të orientuar në çdo kohë zgjedhjen e duhur.

KONTAKT

 

 

 • Praktika/Stazhe

Është një mjet fakultativ dhe ju drejtohet të diplomuarve të rinj brenda 12 muajve të fundit (kohëzgjatja maksimale gjashtë muaj, duke përfshirë zgjatje të afatit), synon të ofrojë njohuri të drejtpërdrejtë të botës së punës duke bërë të mundur që studentet te fitojnë përvojë pune në periudhën e ardhshme të studimit.

Për më shumë informacion kontaktoni Zyrën e Aktiviteteve studentore.

 

Agjensia Publike për të Drejtën e Shkollimit

www.adisun.it

Shërbime të drejtuara për të gjithë studentët:

 • Shërbimi Zëvendësues i Menses
 • Shërbimi Informativ Kulturor dhe Orientime
 • Biblioteka dhe Huazimet
 • Shërbimet e Promovimit të Kulturës, Rekreative dhe Aktivitetet Sportive
 • Shërbimi i Mbështetjes Psikologjike
 • Aktivitete Kulturore për Qëllime Didaktike
 • Pikat Info në të gjitha degët e departamenteve të Universitetit të Dytë të Napolit
 • Qendra Multimedia dhe Biblioteka

Shërbimet e Universitetit

·         Shërbime Botuese

  Shërbimet për konkurrim:

 • bursa studimi- integrimi i bursave të studimit
 • kontribute shtesë për koston e strehimit
 • kontributet e jashtëzakonshme për nxënësit me aftësi të kufizuara
 • rimbursimi i kostove të transportit publik
 • kontributet e jashtëzakonshme në raste të veçanta
 • lëvizshmëria ndërkombëtare e studentëve
 • grantet për kryerjen e tezave eksperimentale kërkimore
 • studentët me kohë të pjesshme
 • Kurse Anglishte që synojnë marrjen e nivelit B1 - B2
 • Kurse për marrjen e  Patentës Evropiane Kompjuterike (ECDL Full Standard)
 • Kurse gjuhe (spanjisht, kineze, ruse dhe arabe)

 

AlmaLaurea është një shërbim inovativ që ofron në internet kurrikulat e të diplomuarve (1.000.000 CV të 51 Universitetet Italiane deri në 22/02/2008) vepron si një pikë takimi mes të diplomuarit, universitetit dhe kompanive.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit ALMALAUREA

 

 • SAPS - Shërbimi për Mbështetje Psikologjike të Studentëve

SAPS është një Shërbim Mbështetës Psikologjik për studentët e Universitetit të Dytë të Napolit. Shërbimi është krijuar nga Departamenti i Psikologjisë së SUN, vë në dispozicion të të gjithë studentëve të këtij universiteti konsultime falas psikologjike me qëllim ofrimin, përdoruesit, të një hapësire për të dëgjuar dhe për të kuptuar vështirësitë psikologjike, emocionale dhe relacionale, që ato mund të kenë gjatë studimeve universitare. Konsultime psikologjike kryhen nga psikologët klinik dhe psikoterapistë ekspertë dhe zhvillohet në Caserta, në selinë e Departamentit të Psikologjisë, në katin e dytë të Viale Eliptik, 31.

Për ndihmë dhe informcione ju lutemi të kontaktoni në numrat e mëposhtëm:

- 0823 274787 - hënë - 13:00 10.00-

- 347 6885285 - e mërkurë - 14:30 në 17:30, e enjte 10:00 për të 12:00

 

na ndiqni në

I  F  Y