Shkolla e Formimit të Lartë mbi Sigurinë

Çështja e sigurisë është bërë veçanërisht e mprehtë në të gjitha implikimet e saj të shumta duke filluar nga siguria në vendin e punës me rreziqet mjedisore, ligji për territorin në parandalimin e rreziqeve shëndetësore.

Shkolla e Formimit të Lartë mbi Sigurinë (SAFS) i Universitetit të Dytë të Napolit, është themeluar në vitin 2006 në Fakultetin e Inxhinierisë me përfshirjen e Fakultetit të Mjekësisë dhe të Drejtësisë, kryen trajnime, kërkime të aplikuara dhe përkrahje për institucionet dhe Kompanitë mbi sigurinë e mjedisit dhe në vendin e punës.

Shkolla karakterizohet nga strukturimi i saj në formen e rrjetit i cili siguron praninë në rajonin Campania në polet e mëposhtme:

  • poli i Aversas (në Fakultetin e Inxhinierisë së SUN)
  • poli i Napolit (në Fakultetin e Mjekësisë së SUN)
  • poli i Casertës (pranë Urdhërit të Inxhinierëve të Caserta)
  • poli i Grottaminarda (pranë Polit Arsimore Universitar në Grottaminarda)

Aktivitetet e Shkollës së Formimit të Lartë janë të ndryshme; në mesin e tyre janë:

1. kurse për zyrtarët dhe punonjësit e Parandalimit dhe Mbrojtjes (RSPP dhe ASPP);

2. kurse për Koordinatorët e Sigurisë në Kantieret  e Përkohshme të Lëvizëshem;

3. Aktivizimi i një diplome master në Inxhinierinë për Siguri;

4. Krijimi i një Laboratori të Inxhinierisë së Sigurisë për bimët dhe higjienën industriale, e pajisur me pajisje të përparuara dhe me hardëare dhe softëare të duhur për ta bërë atë një instrument i hetimit dhe vlerësimit të rrezikut në hap me teknologjinë më të fundit;

5. Zhvillimi dhe zbatimi i Portalit DABASIC projektuar dhe ndërtuar për të qenë një ndihmë informues dhe vendimmarres për aspekte të ndryshme të menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.

Shkolla e Lartë, punon në bashkëpunim me struktura të ndryshme të sektorit të tilla si: Urdhërat e Profesioneve, Dhomat e Tregtisë, Konfindustria, i COSILA (Konsorciumi për punëtorët e sigurisë dhe shëndetit në vendin e punës  të Bashkimit Industrial te Napolit) , The AIAS (Shoqata italiane e Personelit të Sigurisë - seksioni Campania) dhe CENAI (Fondi Ndërtimit Kombëtar Artizanal dhe në Industri).

 

Drejtori i Shkollës

prof. Dino Musmarra

Zyra Administrative në Fakultetin e Inxhinierisë tel. 081/5010381 - 248

 

na ndiqni në

I  F  Y